Jedni strahuju od virusa, a drugi se boje gladi.
Svevišnji Gospodar kaže: “Neka obožavaju Gospodara hrama ovoga, koji ih gladne hrani i od straha brani.”

Dr. Safet Kuduzović