“U njima (Džennetu) će biti naravi divnih ljepotica.” (Er-Rahman, 70)

Prvo je spomenuta lijepa narav/ćud, a nakon toga ljepota lica jer je lijepa narav vrijednija od fizičke ljepote.
Najljepše i najbolje sa čim se neko može uljepšati jeste lijepo ponašanje.

#kuranske_poruke