Čuvajte se onih koji su prije mjesec dana počeli da klanjaju, prije dvadeset su pustili bradu a jučer su počeli učiti harfove i već danas na sav glas pričaju kako je imam Ebu Hanife, rahimehullah, pogriješio po tom i tom pitanju!

Mr. Fahret Kadrić