“O poslanici, lijepim – dozvoljenim jelima se hranite i dobra djela činite; Ja, zaista, dobro znam šta vi radite!” (El-Mu'minun, 51)

Prvo je došla naredba da se jede ono što je halal (dozvoljeno), a onda naredba da se čine dobra djela. To je zbog toga što konzumiranje lijepih i dozvoljenih jela vodi ka činjenju dobrih djela, i biva uzrokom njihove ispravnosti.

#kuranske_poruke