Nagrada šehida onima koji u ovim danima borave u svojim kućama!
Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we selleme, rekao: “Nema roba koga zadesi kuga pa boravi u svom mjestu strpljiv i nadajući se nagradi, znajući da ga neće zadesiti osim što je Allah propisao, a da neće imati nagradu šehida.” (Buhari)
Kaže Ibn Hadžer: “Ovo jasno upućuje da onaj kod koga se nađu ove osobine da ima nagradu šehida makar da i ne umre .” (Fethul-bari, 10/194)

Mr. Hfz. Dževad Gološ