Sva vrata su danas zatvorena, škole, džamije i države, osim vrata Jedinog i Jednoga: “… uputite mi dovu, ja ću vam se odazvati.” (Gafir, 60)

Mr. Hfz. Amir Smajić