Alim/šejh/daija kada kaže: “NE ZNAM!” ili šuti o određenoj temi, to ne znači nužno da ne zna ono što ti znaš. Možda samo znači da trenutno nije spreman ponuditi stav – kojeg nije još uvijek dobro sažvakao i ispitao – radi određenih komplikacija i konotacija koje tebi uopšte ne padaju na pamet, a kamoli da znaš o čemu je riječ. Prije “NE ZNAM” postoji mogućnost da je pročitao desetine studija o tome, razgovarao s mnogim učenjacima i preslušao veliki broj prethodnih odgovora. Boji se, interesi, korumpiran, pozicioniran itd, reci šta god hoćeš, ali znaj da vjera nije buvlja pijaca, iako tebi tako izgleda.

Hfz. Mr. Amir Smajić