“…A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.” (Et-Tegabun, 14)

Oni koji budu prelazili preko grešaka ljudi i praštali im, pa takvi su najpreči da Allah njima oprosti, jer stvorenje nije plemenitije od Stvoritelja.

#kuranske_poruke