Kude Saudiju što se zove po imenu jednog čovjeka tj. plemena…

Abbasijski, Emevijski, Osmanlijski hilafet, da nisu možda kur'ansko-sunnetski termini?

Ako ćemo baš tjerat mak na konac, onda je više sporno kad hilafet koji obuhvata sve muslimane svijeta, dobije ime po nekom čovjeku (plemenu) nego kad to ime dobije neka obična država koja nema status hilafeta i zemlje svih muslimana…

Međutim, ništa od toga nije sporno…

Prof. Senad Muhić