“Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, a vi Knjigu čitate? Zar se opametiti nećete?” (El-Bekara, 44)

Čovjek treba da bude predvodnik u činjenu dobrih djela prije nego što pozove druge ljude da ih i oni čine.

#kuranske_poruke