Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista ima ljudi koji su ključevi dobra i katanci zla, i zaista ima ljudi koji su ključevi zla i katanci dobra. Blago onome kome Allah podari da bude ključ dobra, a teško onome kome Allah odredi da bude ključ zla.” (hasen)

#Lijepa_riječ