“Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali…” (El-Furkan, 58)

Veličanje (tesbih) je negacija bilo kakve mahane i potvđivanje savršenstva Allahu, a hvaljenje (tahmid) je pripisivanje Allahu svako svojstvo pohvale i savršenstva.

#kuranske_poruke