„Džuma i namazi u džematu propisani su kako bi se ostvarile određene koristi i ciljevi (mesalih). U ovom slučaju, nasuprot tome, pojavila se šteta (mefsada), u vidu širenja zaraze među ljudima. Šerijatsko pravilo kaže: ‘Uklanjanju štete daje se prednost nad ostvarenjem koristi.'“ (Šejh Sa'd El-Haslan).

Prof. Senad Muhić