“U tome je, zaista, pouka za onoga ko ima srce ili ko sluša, a priseban je.” (Kaf, 37)

Rekao je Ibn Kajjim, rahimehullah: “Da bi nešto djelovalo, treba imati nešto što ima jako dejstvo, mjesto koje takvo djelovanje podnosi, trebaju povoljni uslovi za to, te ne smije biti prepreka za djelovanje… Dakle, ako nešto što ima djelotvorno dejstvo – a to je u ovom slučaju Kur'an, naiđe na pogodno tlo – a to je živo srce, uz postojanje uslova – a to je pomno slušanje, i nepostojanje prepreke – a to je nemar i odsustvo srca spram kur'anskih značenja, onda ćemo doći do opomene i okorišćavanja istim!”

#kuranske_poruke