“To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju.” (El-Ankebut, 43)

U Kur'anu su navedena četrdeset i tri primjera. O njima razmišljaju samo oni kojima je srce živo. Kada bi neko od dobrih prethodnika (selefa) naišao na neki primjer naveden u Kur'anu i ne bi ga razumio, zaplakao bi i rekao: ‘Nisam od učenih’.

#kuranske_poruke