Zlo koje učiniš drugima je poput izgubljene pošte. Na kraju se vrati pošiljaocu!

Hfz. Mr. Dževad Gološ