Hasan el-Basri rekao je: “Sine Ademov, imaš četiri obaveze prema onima koji se okreću prema kibli: da pomogneš onoga koji čini dobra djela, da voliš onoga koji se kaje, da tražiš oprosta za onoga koji griješi i da upućuješ dovu za vladara.” (Ebu Šejh, Et-Tevbih, str. 28)

#Lijepa_riječ