Kako je samo Jahja b. Mu'az lijepo rekao: “Dunjaluk je šejtanovo vino. Ko se njime bude opijao, tek će kada umre doći svijesti iz svoga pijanstva, uzaludno se kajući sa ostalim pokajnicima.”

#Lijepa_riječ