Noćni namaz je pobožno djelo kojeg čuvaju samo vjernici, i sunnet na kojem strpljivo ustrajavaju samo bogobojazni, koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći, za koje Uzvišeni kaže: „Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.“ ( Es-Sedžde, 16 – 17 )

#Lijepa_riječ