Prenosi se u dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko provede lejletu-l-kadr u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi.”

#Lijepa_riječ