Islam veliku pažnju pridaje čistoći i higijeni. Definiše ih kao sastavni dio imana (vjerovanja): “Čistoća je pola imana…” (Muslim), “Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko dijelova. Najbolji je izgovarati ‘la ilahe illallah’, a najmanji uklanjanje s puta nečega što smeta prolaznicima, a i stid je dio imana” (Muslim). Dio hadisa “uklanjanje s puta nečega što smeta prolaznicima” obuhvata i svaki vid nečistoće koji smeta prolaznicima.

#Lijepa_riječ