“i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole – a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? – i koji svjesno u grijehu ne ustraju.” (Alu Imran, 135)

Od uvjeta ispravnosti pokajanja i pokazatelja iskrenosti pri pokajanju je napuštanje grijeha i iskrena namjera da se tom grijehu više ne vraća.”

#kuranske_poruke