“Nije tako”, reče Ja'kub, “u dušama vašim ponikla je zla misao, a lijepa je strpljivost. Nadam se da će mi ih Allah sve vratiti; uistinu je On Sveznajući i Mudri.” I okrenu se od njih i reče: “O Jusufe, tugo moja!”, i oči mu pobijelješe od jada, bio je vrlo potišten. (Jusuf, 83-84)

Ono što učimo iz sure Jusuf je to da je potpuno uredu plakati i tugovati zbog nevolje koja nas zadesi. Plakanje i tuga ne znači manjak sabura. Ja'kub, alejhis-selam, je čovjek lijepog sabura, a toliko je plakao da su mu oči pobijelile.

#kuranske_poruke