Koliko male pudlice mogu uništiti naših dobrih djela ?!

“Ko bude držao psa, osim psa koji čuva stoku, ili lovačkoga psa, ili psa za čuvanje usjeva, svaki dan će mu umanjiti dobra djela za jedan kirat.” (Hadis)

Hadisi o zabrani su općeg karaktere, i ne prave razliku u tome da li je pas (bukvalno) u kući ili u dvorištu kuće.

Tvrdnja da se zabrana odnosi samo na pse koji se nalaze u kući je apsolutno neutemeljena.

Mr. Elvedin Pezić