Prije nego nas iskuša Allah nas ojača.
Divan li je Gospodar naš!

Mr. Fahret Kadrić