Šta se prvo pere prilikom kupanja-gasuljenja umrlog?

Sa čime se prvo počne prilikom kupanja mrtvaca? Pošalji prijatelju, uradi hajr!