Može li žena klanjati bez mahrame?

Smije li žena klanjati bez mahrame? Pošalji prijatelju, uradi hajr!