Je li dozvoljeno učiti Kur'an na rukuu i sedždi?

Da li je dozvoljeno učiti Kur'an dok smo na sedždi ili rukuu u namazu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!