Da li je ispravno proućiti jasine za pare ali te pare dati kao sadaku?

Poštovani Šejh da li je ispravno prućiti jasine za pare ali te pare dati u hajr onima koji su u porebi kao sadaku Allah da vas nagradi Pošalji prijatelju, uradi hajr!