NAPOMENA Da ne bi došlo do zloupotrebe, napominjem da su odgovori koje dajem u rubrici PITANJA i ODGOVORI sažeti i kratki, bez detaljisanja i iznošenja argumenata, te kao takvi nisu potpuni, niti odgovarajući da se dijele i publikuju, a kamoli da se koriste u raspravama sa neistomišljenicima. Dakle, nije riječ ...