Zelim primiti islam, ali me brinu grijesi

Želim prihvatiti islam, ali me tisti to sto sam mnogo grijesio, pa vas pitam: da li ce Allah oprostiti grijehe onome ko prihvati islam svjedoceci da da nema boga osim Allaha i da je Muhamed Njegov Poslanik?