Zašto sura Et-Tevba na svome početku nema bismille?

Zašto sura Et-Tevba na svome početku nema “bismille” ? Pošalji prijatelju, uradi hajr!