Zašto imam Muslim ne prenosi hadise od Buharije?

Zašto Muslim ne prenosi hadise od svoga učitelja Buhrije? Npr. da prenosi hadis na način da kaže: “pričao mi je Buharija od toga ashaba …. a on od Poslanika”: Budi dio hajra, podijeli…