Vrijednosti pojedinih sura u Kur'anu

Es selamu alejkum. Da li je tačno da sura Zilzal vrijedi kao 1/2 kur'ana, sura Ihlas kao 1/3 kur'ana, Kafirun kao 1/4 kur'ana? Alah dž.š. da Vas nagradi i na ovome i na onome svijetu. Budi dio hajra, podijeli…