Uzvišeni Allah je rekao ili Uzvišeni Allah kaže ili je oboje ispravno?

Interesuje me kada hoćemo da kažemo drugoj osobi neki ajet da li govorimo: “Uzvišeni Allah je rekao” (prošlo vrijeme) ili “Uzvišeni Allah kaže” (sadašnje vrijeme) ili je oboje ispravno? Budi dio hajra, podijeli…