Ukopavanje mejta (mrtvaca) s položajem lica prema Kibli?

Salam Aleikum Čuo sam da su Poslanika s.a.w.s. pokopali s položajem lica prema Kibli. Je li ta predaja vjerodostojna i ako da, da li se iz toga može izvući propis da je i za nas obavezno ukopavanje s pložajem lica prema Kibli? (30:00 – 31:00: https://www.youtube.com/watch?v=6j0f02EiQuE&t=151s) Salam Aleikum Budi dio hajra, podijeli…