Treba li žena naklanjati propuštene namaze tokom nifasa?

Je li žena obavezna da naklanja propuštene namaze tokom nifasa – postporođajnog perioda? Budi dio hajra, podijeli…