Šta znači sahibi-uzur ?

Sahibi-uzur Pošalji prijatelju, uradi hajr!