Šta znači ljubav i mržnja u ime Allaha, el-vela’ vel-bera?

Šta znači ljubav i mržnja u ime Allaha, el-vela’ vel-bera? Pošalji prijatelju, uradi hajr!