Šta znači hadis ZA MOJ UMMET NEMA KAZNE NA AHIRETU?

Kako se tumači hadis: “ZA MOJ UMMET NEMA KAZNE NA AHIRETU. ALLAH JE UČINIO DA MU KAZNA BUDE NA OVOM SVIJETU – UBITSTVA, ZEMLJOTRESI I SMUTNJE!!!” Pošalji prijatelju, uradi hajr!