Šta znači ako vidimo zvijezdu padalicu?

Šta znači ako vidimo zvijezdu padalicu? Budi dio hajra, podijeli…