Šta žena u mjesečnici – hajzu može raditi od ibadeta?

Da li žena tokom mjesečnice može doviti u zadnjoj trećini noći, ako može, šta smije učiti? Budi dio hajra, podijeli…