Šta uraditi sa komadom mesa na kojem vidimo Allahovo ili Poslanikovo ime?

Šejh. Moja mama je na dva komada mesa pronašla natpis ‘Allah’ i ‘Muhammed’ (a.s.). Šta da radim sa ta dva mesa?   Original pitanje: Sheikh.My mom found the writing ‘Allah’ (swt) and ‘Muhammad’ (pbuh) on two pieces of meat.What to do with those two meat? Budi dio hajra, podijeli…