Šta uraditi ako se pojavi sumnja nakon završenog ibadeta?

Šta treba uraditi kada završimo neki ibadet, npr. namaz, pa nam se pojavi sumnja da li smo klanjali, da li smo izostavili neki dio namaza isl.?