Šta trebamo učiti kada klanjamo iza imama?

Šta muktedija uči kada klanja iza imama i je li na svim namazima isto?