Šta treba uraditi prilikom odlaska u džamiju?

Šta treba uraditi prilikom odlaska u džamiju? Budi dio hajra, podijeli…