Šta treba uraditi prilikom odlaska u džamiju?

Šta treba uraditi prilikom odlaska u džamiju? Pošalji prijatelju, uradi hajr!