Šta treba uraditi prije ulaska u toalet?

Šta treba uraditi prije ulaska u toalet? Pošalji prijatelju, uradi hajr!