Šta treba uraditi čovjek kada usnije ružan san?

Kako treba postupiti čovjek kada usnije ružan san? Budi dio hajra, podijeli…