Šta treba raditi prilikom pomračenja Sunca i Mjeseca?

Kakao treba postupati prilikom pomračenja Sunca i Mjeseca? Pošalji prijatelju, uradi hajr!