Šta treba proučiti osoba koja hoće da počne redovno klanjati?

Šta treba proučiti osoba koja hoće prvi put da počne redovno klanjati? Budi dio hajra, podijeli…